es

UAB Martema įgyvendina projektą – Ekoinovacijų diegimas UAB Martema.

Siekiamo įgyvendinti projekto tikslas– įmonėje įdiegti ekotechnologijas, siekiant sumažinti pramonės poveikį aplinkai, taip pat išplėtoti precizinių mechatronikos komponentų gamybos infrastruktūrą, įsigyjant naujus našius bei inovatyvius kompiuterinio valdymo metalo apdirbimo įrenginius Įsigijus minėtą įrangą įmonė prisidės prie mažesnio žaliavų, elektros energijos, pagalbinių medžiagų naudojimo, eliminuos neatitiktinio produkto galimybę.
UAB „Martema“ investuoja į ekologiškesnius įrengimus, naudojančius mažiau elektros energijos, tikslesnio apdirbimo, taip sumažindama neatsitiktinio produkto rizikas, kas padės sunaudoti mažiau žaliavų, elektros energijos, aušinimo emulsijos ir tepalo, bus mažiau atliekų.
Siekiamas projekto rezultatas – įmonėje įdiegti ekotechnologijas ir sumažinti gamybos poveikį aplinkai, įsigyjant naujus, našius bei inovatyvius kompiuterinio valdymo metalo apdirbimo įrenginius.

Projektas finansuojamas iš 2014– 2020 m. Europos regioninės plėtros fondo, pagal priemonę Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“
Projekto biudžetas: 161 190,00 Eur;
Projekto finansavimas: 72 536,00 Eur.
Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2022 gruodžio mėn.

Precizinių mechatronikos komponentų gamybos infrastruktūros plėtra UAB „Martema“

Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0110

Projekto tikslas -Inovacijų diegimas, siekiant padidinti įmonės pardavimus bei sukuriamą pridėtinę vertę. Siekiamo įgyvendinti projekto esmė – įmonėje išplėtoti precizinių mechatronikos komponentų gamybos infrastruktūrą, įsigyjant naujus našius bei inovatyvius kompiuterinio valdymo metalo apdirbimo įrenginius ir mechatronikos komponentų pakrovėją.

UAB Martema vystomos precizinės mechanikos kryptys yra CNC programinis apdirbimas, prototipų gamyba, planuojama pradėti veikla mechanikos komponentų surinkimas ir techninė kontrolė. Įmonės pagrindiniai užsakovai ir partneriai – automatizavimo, automobilių, medicinos, pramonės šakų atstovai, pasaulyje gerai žinomos bendrovės.Planuojamas įgyvendinti investicinis projektas sukuria pagrindus naujai įmonės veiklos krypčiai : UAB „Martema“ planuoja gaminti ir tiekti klientams tikslius mechatronikos komponentus bei surinktus galutinius produktus.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“

Projekto biudžetas: 198 870,00 Eur;
Projekto finansavimas: 129 245,62 Eur.
Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2021 metai